BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: bsa_smiltene@inbox.lv

Smiltenes filiāles bibliotēkas e-pasts: smiltene@bsa.edu.lv

BSA Zinātniskās bibliotēkas fonda elektroniskais katalogs internetā:

biblio.bsa.edu.lv/katalog1.html