BSA Smiltenes filiāle
Kontaktinformācija

Adrese: Smiltene, Dārza iela 17
Telefons: 64772851, e-pasts: bsa_smiltene@inbox.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem

Piektdienās 16.00 - 19.30(studiju nedēļās)

Sestdienās 10.00 - 13.00 (studiju nedēļās)